02838589787

Những dấu hiệu cảnh báo cần điều trị tuỷ răng

NHỮNG DẤU HIỆU BÁO HIỆU CẦN ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG Khi nào răng bạn cần điều trị tuỷ? – Khi răng đang gây đau hay nó có một tiền sử bị đau (răng bị viêm tuỷ hay chết tuỷ). – Khi bạn vừa phát hiện răng lung lay hay nướu (lợi) quanh răng đó sưng […]