02838589787

Cấy ghép Implant thay thế cho toàn hàm

Implant thay thế toàn hàm

Cấy ghép Implant thay thế cho toàn hàm trên và toàn hàm dưới là phương pháp truyền thống để thay thế tất cả răng trên cung hàm là làm răng giả tháo lắp toàn hàm. Nếu xương hàm không cung cấp đủ sự nâng đỡ, thì vài thủ thuật phẫu thuật có thể được thực […]