02838589787

Hàm phủ trên Implant

Lợi ích của hàm phủ toàn hàm trên các Implant
• Hàm giả ổn định trên các Implant
• Có thể sử dụng hàm giả hiện có
• Tháo hàm được
• Đơn giản và ít tốn kém
• Cung cấp một giải pháp lâu dài, thường là suốt đời
• Làm tăng sự tự tin và cũng cải thiện chất lượng cuộc sống
Cách thực hiện hàm phủ toàn hàm trên các Implant
Quá trình điều trị được mô tả ở đây là một trong vài lựa chọn có sẵn. Tham khảo ý kiến bác sĩ nha khoa của bạn để tìm ra những giải pháp tốt nhất cho bạn, phù hợp với từng điều kiện cụ thể của bạn.
1/ Trước thủ thuật

Nha sĩ xác định những gì cần phải thực hiện và chuẩn bị cả bản thân và bệnh nhân cho các thủ thuật điều trị .
2/ Cấy ghép Implant

Bước đầu tiên là cấy ghép nha khoa để thay thế cho chân răng bị mất. Trong trường hợp này, hai Implant được sử dụng. Bốn Implant có thể được đặt trong trường hợp muốn gia tăng sự lưu giữ hàm giả. Hàm tạm có thể được mang cho phép bạn ăn và thực hiện chức năng như bình thường trong khi chờ đợi làm hàm phủ vĩnh viễn
3/ Gắn bi hay thanh bar và làm hàm phủ

Một bi hay thanh bar sau đó được gắn trên đầu các Implant và hàm phủ đặt trên chúng. Bi hoặc thanh bar hoạt động như một cái nẹp cho phép hàm phủ giữ chặt tại vị trí.
4/ Kết quả cuối cùng

Hàm phủ tháo lắp được giữ chặt trên đầu các Implant nhờ bi hoặc thanh bar làm tăng sức mạnh và sự ổn định, cho phép bạn thực hiện chức năng tốt hơn so với hàm giả thông thường.