Liên Hệ Nha Khoa Hoàng Bảo

Địa Chỉ: Số 9 Ông Ích Khiêm, P10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38589787

Email: vuhanh1272@gmail.com