02838589787

Những dấu hiệu cảnh báo cần điều trị tuỷ răng

NHỮNG DẤU HIỆU BÁO HIỆU CẦN ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG Khi nào răng bạn cần điều trị tuỷ? – Khi răng đang gây đau hay nó có một tiền sử bị đau (răng bị viêm tuỷ hay chết tuỷ). – Khi bạn vừa phát hiện răng lung lay hay nướu (lợi) quanh răng đó sưng […]

Điều trị tuỷ – Răng

Tóm tắt thông tin Điều trị tủy là một thủ thuật nha khoa thay thế phần tủy bị hư hỏng hoặc bị nhiễm của răng bằng cách rút tủy và trám lại. Sự viêm tủy có thể bị gây ra bởi sâu răng không được điều trị, sâu bên dưới miếng trám , do răng […]