02838589787

Cấy ghép Implant thay thế cho một răng đơn lẻ

Implant thay thế răng đơn lẽ

Implant thay thế cho một răng đơn lẻ là phương pháp thông thường nhất để thay thế một răng bị mất đơn lẽ là cầu răng cố định được gắn vào các răng kế khoảng mất răng. Khi cả răng và chân răng bị hư hại, thì sự thay thế vĩnh viễn tốt nhất là […]