02838589787

Chỉnh hình răng mặt

Chỉnh hình răng mặt nhằm xếp thẳng hàng các răng, điều chỉnh hàm, giúp cải thiện nụ cười đẹp và cải thiện sức khỏe răng miệng. Một bác sĩ chỉnh hình răng thường khuyên “niềng răng” để cải thiện vẻ bề ngoài khuôn mặt của bạn. Thông qua chỉnh răng, các vấn đề như răng […]