02838589787

Cấy ghép răng Implant tức thì là như thế nào?

Cấy ghép implant tức thì

Do sự phát triển của vật liệu, kỹ thuật và công nghệ làm Implant, thời gian hoàn thành cho việc cấy ghép nha khoa đã được rút ngắn từ 6 tháng còn 3 tháng. Trong trường hợp điều kiện và mật độ xương thuận lợi, cấy ghép răng implant nha khoa có thể được đặt […]