02838589787

Cầu răng sứ -Vì sao nên làm răng sứ

Cầu răng sứ

Khi răng mất và có răng ở hai đầu khoảng mất răng thì làm cầu răng sứ là cách lý tưởng để thay thế các răng mất. Răng thay thế có thể được gắn vào hai mão được bọc từ hai chiếc răng ở hai đầu của khoảng mất răng. Khoảng mất răng từ các […]